Spezia-Milan 2-0: le pagelle. Luce spenta dal primo al novantesimo minuto