Porto-Milan 1-0: le pagelle. Zero idee, zero punti